گریس چیست گریس نامی است که اغلب در کنار روانکار آن را می‌شنویم. گریس از متشقات نفتی محسوب می‌شود که گرانروی زیادی دارد و در دمای محیط به صورت نیمه جامد یا جامد می‌باشد. این مدل گریس‌ها بر اساس میزان …
ادامه مطلب