پلیمرهای افزایش ویسکوزیته روغن‌ های صنعتی و روغن موتور ویسکوزیته نام دیگر آن گرانروی است که در لغت به معنای مقاومت کردن مایعات در مقابل جریان گفته می‌شود. ویسکوزیته نقش مهمی در آب بندی روغن و میزان استفاده از آن …
ادامه مطلب