فلش پوینت چیست نقطه فلاش و نقطه جوش، بر خلاف آن چه که افراد تصور می کنند با هم دیگر تفاوت دارند و یکی نیستند؛ نقطه فلش برای مایع فرار گفته می شود در صورتی که نقطه جوش را برای …
ادامه مطلب