صادرات محصولات نفتی از ایران و نحوه خرید از پالایشگاه و پتروشیمی های دولتی برای صادرات نقش صادرات در بنیان اقتصادی یک کشور نقش پر رنگ و با اهمیتی بدون شک دارد و به‌همین‌جهت برای آینده کشور صادرات محصولات نفتی …
ادامه مطلب