شیر آلات صنعتی بخشی از تجهیزات پالایشگاهی پالایشگاه به مرکز یا فرآیندی گفته می شود که پالایش مواد یا مواد خام را به فرآورده های دیگر تبدیل می کند. پالایشگاه ها تجهیزاتی دارند که با استفاده از آن ها به …
ادامه مطلب