روغن پلی آلفا الفین و بررسی ویژگی های آن   روغن پلی آلفا الفین از جمله روغن های صنعتی پایه سننتیک است. این روغن در استفاده خودرویی و صنعتی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. روغن پلی الفا الفین که …
ادامه مطلب