پالایش روغن پایه اصولاً مواد شیمیایی که از بسیاری از گیاهان و حتی شاید شنیده باشید از گونه‌ای از چربی حیوانات به‌صورت مشتق به‌دست می‌آید به روغن پایه طبیعی معروف می‌باشد و اسیدهای چرب، شهرت و یا الکل آمین و …
ادامه مطلب