گازوئیل یکی از سوخت‌های پر استفاده است. امروزه خیلی از کشورها به خرید و فروش گازوئیل می‌پردازنند. در این مقاله به اطلاعاتی درباره خرید و فروش گازوئیل و تفاوت آن با بنزین اشاره کردیم.
ادامه مطلب