آشنایی با گریس صنعتی گریس صنعتی نوعی روان کنند نیمه جامد محسوب می شود. خود گریس از ترکسی صابلون امولسیون که بارها نام آن را در کتاب های شیمی دیده اید با روغن معدنی یا روغنی گیاهی ساخته شده است. …
ادامه مطلب