روغن ترانسفورماتور روغن ترانسفورماتور نوعی روغن معدنی است که پالایش می شود و همین طور از تقطیر نفت خام حاصل می شود. روغن ترانسفورماتور نقش زیادی روی ترانس ایفا می کند.   ویژگی های روغن ترانسفورماتور روغن ترانسفورماتور یک سری …
ادامه مطلب