کوپلیمر این‌گونه بیان شده است که به خاطر نداشتن پیوندهای غیر اشباع لاستیک اتیلن-پروپیلن در سال ۱۹۶۳ که به عنوان یک کوپلیمر شناخته شده بود، متاسفانه این امکان را نداشت که ویژگی خاص و بارزی ماننداینکه بتوان آن را پخت …
ادامه مطلب