معرفی انواع واسکازین واسکازین که به آن روغن جعبه دنده هم گفته می شود که برای روانسازی مورد استفاده قرار می گیرد. وجود واسکازین در خودرو اهمیت بسیار زیادی دارد و یکی از روغن های مورد استفاده در ماشین است. …
ادامه مطلب